Amennyiben a Címzetti Felhívás keretében benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy kidolgozásra kerül a lényeges inkubációs és befektetési szerződési feltételeket tartalmazó Szerződésminta (Term Sheet).

Ennek aláírását követően közösen kidolgozzuk az inkubációs tervet, amely tartalmazza az inkubátorban töltött időszak céljait és operatív feladatait, az inkubátor által nyújtott, testre szabott szolgáltatásokat, a projekt ütemezését, mérföldköveit, az inkubáció pénzügyi tervét, valamint az inkubációt kísérő tőkebefektetés feltételeit. Ezeket egy inkubációs megállapodásban rögzítjük.

A fentiekkel egy időben – a korábban aláírt Term Sheet alapján – kidolgozásra kerül a befektetési szerződés is.

Inkubációs megállapodás minta

Inkubációs megállapodás módosítási kérelem sablon

Elálló nyilatkozat sablon

Előleg igénylési formanyomtatván

Részbeszámoló sablon

Kifizetési kérelem

Záró szakmai beszámoló sablon

Költségösszeítő sablonok

Működési kézikönyv

Pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató